V.d. NAPAKO, bylo založeno v roce 1919 jako účelové sdružení malých soukromých firem zabývajících se především stavební kovovýrobou. Povaha výrobní činnosti byla zakotvena ve vlastním slovním logu NAPAKO - nástrojaři-pasíři-kovotlačitelé. Tímto seskupením zakladatelé družstva sdružili prostředky na překonání krizí vzniklých nepravidelností zakázek a v některých oborech též sezoní povahou výroby. Jednotlivé provozovny a firmy, většinou s malým počtem zaměstnanců byly rozesety po celé Praze. Po válce a následně po roce 1948 dochází k částečnému zestátnění družstva a uplatnění tehdejšího ekonomického modelu. Díky kvalifikované a řemeslně zdatné členské a zaměstnanecké základně je kvalita a náplň výroby na tehdejší dobu vysoká. V druhé polovině minulého století si družstvo postavilo rozsáhlé výrobní provozy na dnešní adrese v Praze - Michli, kde je dnes i sídlo firmy.

V současné době se družstvo úspěšně rozvíjí a jeho hlavním výrobním programem je výroba kompletního sortimentu bezpečnostních dveří vč. protipožárních, jejich montáž a servis. Dále se družstvo zabývá vlastní výrobou a montáží reklamních clip-rámů, kovových stojanů pro potřeby výstavnictví včetně atypických konstrukcí. V areálu družstva lze nalézt kvalitní pronájem kancelářských, skladových i výrobních prostor včetně možnosti parkování. Celý objekt je vytápěn moderní plynovou kotelnou s možností regulace dle požadavků nájemců. Ochranu objektů zajišťuje stálá služba a monitoring kamerovým systémem.

Bezpečnostní dveře NAPAKO

Spolehlivě a nenápadně chrání Váš majetek!

Bezpečnostní dveře NAPAKO

Hlavním programem výrobního družstva Napako jsou celokovové bezpečnostní dveře. Dveře mají uvnitř trezorový mechanizmus se čtyřmi až deseti aktivními rozvorovými čepy, které se zasouvají do zárubní a tím zajišťují celý dveřní otvor. Povrchově jsou upraveny jako klasické dveře podle přání zákazníka.

  • Dveře jsou vyráběny i jako protipožární s odolností 30 min.
  • Všechny typy dveří jsou zkoušeny a certifikovány a splňují požadavky § 13 odst. 2 zákona 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a § 11 nař. vlády 81/99 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
  • Dveře splňují evropskou normu ENV 1627 na průlom.
  • Jsou vyráběny ve 2. 3. a 4. bezpečnostní třídě.
  • Bezpečnostní dveře NAPAKO jsou určeny k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostor.

Přehled bezpečnostních dveří

Typ Varianta protipož. dveří Bezpeč. třída Počet Čepů Certifikát TT * Certifikát NBU ** Zabezpečení dle NBU Certifikát Pavus *** Stupeň zabezpečení
N1 TT-234/2013
N2 P2 2 4+1 TT-97/2016 TT0028/2016 důvěrné C-2012-0417a/P key1small
N3/6 P 3/6 3 6+1 TT-483/2016 TT0027/2016 tajné  C-2012-0417a/P key2small
N3 P3 3 9+1 TT-483/2016 TT0012/2017 tajné  C-2012-0417a/P key2small
DN3 9+5+1 TT-60/2014 T0023/2014 key2small
DN3 out 9+5+1 TT-60/2014 T0023/2014 key2small
N4 P4 4 9+1 TT-400/2016 T0071/2016 přísně tajné  C-2012-0417a/P key3small
N4 out P4 out 4 9+1 TT-401/2016  T0072/2016 přísně tajné C-2012-0417a/P key3small
  • * Autorizovaná zkušebna Trezor-test
  • ** Národní bezpečnostní ústav
  • *** Zkušebna protipožárních dveří PAVUS

Kontakty

Adresa

Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Telefon

tel.: 604 261 373

fax: zrušen

Legal

IČO: 000 275 70

DIČ: CZ000 275 70

Hodiny

Pondělí až pátek

7.00 - 15.30

11.00 - 11.30 - polední přestávka

NAPAKO, výrobní družstvo, zapsané do OR vedeného Městským soudem v Praze odd. DrXCIX, vl. 59, datum zápisu 19.4.1951, zapisovaný základní kapitál 1 000 000 Kč.

Předseda družstva

Jitka Kureková